O nas

 

Aequalitas – Półrocznik Ośrodka Badań nad Wielokulturowością Mniejszościami i Wykluczeniem działającego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jest jak na razie, jedynym w Polsce periodykiem naukowym poświęconym wyłącznie tematyce równościowej.

Kontakt: aequalitas@afm.edu.pl

Forma publikacji: elektroniczna. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.
Język publikacji: polski, docelowo pismo dwujęzyczne

Redakcja
dr Anna Frątczak – redaktor naczelna
dr Marta du Vall – zastępczyni redaktor naczelnej
dr Joanna Bierówka – sekretarz redakcji
doc. dr Małgorzata Leśniak, dr Marta Majorek, dr Dariusz Baran – członkowie kolegium redakcyjnego

Rada programowa
prof. Kathleen Lynch, School of Social Justice, University College Dublin
prof. Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Margret A. Winzer, Faculty of Education, University of Lethbridge, Alberta, Canada.
prof. Irina Zherebkina, Kharkiv Centre for Gender Studies
dr Robert Kusek, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

 

Instrukcja dla Autorów

Zasady recenzowania

 

Oświadczenie
W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.