2013 nr 1

 

2013 nr 1 (2) / Volume 2, 2013, Number 1 (2)

Spis treści / Contents

Od redakcji – Anna Frątczak
Temat numeru: Wspólnota, państwo i instytucja wobec wykluczenia

Łukasz Wawrowski, Równości płci w procesie integracji europejskiej: geneza, ranga, strategie, obszary
Marta Majorek, Marta du Vall, Naukowczynie w polskim systemie szkolnictwa wyższego – trudności i perspektywy
Justyna Wojniak, Od podziału do nierówności – nowy wymiar cyfrowego wykluczenia

Wokół tematu:

Anna Frątczak, Etyczne aspekty emancypacyjnej perspektywy badawczej w badaniach nad równością według Szkoły Dublińskiej

Strony młodych:

Michał Kowalówka, Znak niepokoju. Społeczeństwo płynnego lęku w myśli Zygmunta Baumana
Joanna Konopka, Echa sejmowej debaty. Wokół projektów ustaw o związkach partnerskich na łamach wybranych tygodników opinii

Recenzje:

Agnieszka Walecka-Rynduch,
Grażyna Piechota, Szkoła w kryzysie versus media, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, s. 110

Izabela Kraśnicka-Wilk, Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. Inga Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 240
Joanna Bierówka,Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.), Medialny obraz rodziny i płci, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 214

Noty a autorach/autorkach
Call for Papers