2012 nr 1

 

2012 nr 1 (1) / Volume 1, 2012, Number 1 (1)

Spis treści / Contents

Od redakcji – Anna Frątczak
Temat numeru:

1. Justyna Wojniak, Podręcznikowa wizja świata a społeczna rzeczywistość
2. Anna Wróblewska-Zawadzka, Rodzina i płeć w podręcznikach szkolnych. Prawo a rzeczywistość
3. Małgorzata Siupik, (Nie)stereotypowy wizerunek dziewczynek i chłopców w lekturach szkolnych

Wokół tematu:

1. Adam Bulandra, Mężczyzna-agresor, kobieta-ofiara – rzeczywistość, kulturowy stereotyp a może nieunikniony obraz zjawiska przemocy w rodzinie?
2. Kinga Zdrojewska, Kobieta aktywna zawodowo zadania i role w świetle badań CBOS. Zmiana myślenia, czy pogłębianie stereotypu?
3. Urszula Pękala, Ewolucja roli kobiety w Kościele w XX wieku – wnioski i kontrowersje

Strony młodych:

Joanna Plata, Sex i Gender czyli jakiej jesteś płci?

Recenzje:

Małgorzata Leśniak, Lucyna Kopciewicz, Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt, Difin SA, Warszawa 2011
Marta du Vall, Gender w społeczeństwie polskim, pod redakcja naukową K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2011, s. 382

Noty o autorach/autorkach
Call for Papers

Recenzent numeru: prof. dr hab. Krystyna Slany